Η NaQuaTec ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1999. Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή λύσεων μέσω εξειδικευμένων – εμπεριστατωμένων προτάσεων και κατασκευών σε προβλήματα που αφορούν διαβρώσεις τοπίων και γενικότερα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά έργα υποδομής που ήταν υπό εκτέλεση και την έλλειψη ολοκληρωμένων λύσεων για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδρύσαμε την NaQuaTec για να καλύψει το κενό. Τομείς κλειδιά αναγνωρίστηκαν δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

 

Η NaQuaTec στελεχώθηκε γρήγορα από έμπειρο και ικανό προσωπικό. Συνεργάστηκε με διεθνούς φήμης οίκους της Αγγλίας και Γαλλίας ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανταποκρινόμενη πλήρως στις επιθυμίες – ανάγκες των πελατών της. Σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο έχοντας αποκτήσει την φήμη για ποιοτικές και ασφαλείς κατασκευές σε ανταγωνιστικές τιμές.

 

Η φήμη μας ως εταιρία αποκτήθηκε και εδραιώθηκε μέσα από μια ευρεία γκάμα έργων στην οποία περιλαμβάνονται:

 

  • Οδικά δίκτυα
  • Σιδηροδρομικά δίκτυά
  • Ελεγχόμενοι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
  • Ορυχεία και λατομεία: στην Ελλάδα οι εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες είναι μεγάλης σημασίας. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και τρίτη στον κόσμο στην εξαγωγή τσιμέντου.
  • Εμπορικά, βιομηχανικά και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές
  • Αθλητικοί χώροι και χώροι ψυχαγωγίας
  • Εργασίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

 

Η NaQuaTec, μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία στελεχωμένη με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό (μηχανικούς, γεωπόνους, οικονομολόγους) θεωρεί πολύ σημαντικό να αναπτύξει και να διατηρήσει την παρουσία της και σε άλλους τομείς αναλαμβάνοντας έργα ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και οικοδομικά. Η εξειδικευμένη γνώση μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις σε οικονομικά και τεχνικά θέματα.

 

Η δύναμή μας είναι το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, η ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνικών και μεθόδων, η σταθερή ποιότητα με την τήρηση υψηλών προδιαγραφών και οι ανταγωνιστικές τιμές.
 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy