ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ο σωστός σχεδιασμός των έργων εγγυάται την ποιότητα κατασκευής την έγκαιρη εκτέλεση και την ποιότητα του έργου.

 

Τα έμπειρα στελέχη μας δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός και η προώθηση ποιοτικών λύσεων υλοποιείτε σε διαρκή συνεργασία με τους πελάτες μας και την συνδρομή ειδικών συμβούλων με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής και κατ'επέκταση του κόστους.

 

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:
  • Συμβουλές για την κατάλληλη τεχνική εφαρμογής αναλόγως των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του έργου.
  • Λεπτομερής σχεδιασμός του έργου σε συμφωνία με τις τροποποιήσεις που επιβάλει η υλοποίησή τους.
  • Ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μελέτες.
  • Ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνικών με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Συνεργασίες με εταιρίες και κέντρα του εξωτερικού για την δυνατότητα εκτέλεσης έργων ειδικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy