ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ

 

Με την πρόοδο των εργασιών διάνοιξης μίας οδού για παράδειγμα, οι επιφάνειες πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων επιβάλλεται να προστατευτούν άμεσα απο την επιφανειακή διάβρωση.

 

Η διάβρωση της εδαφικής επιφάνειας προκαλείται κατα κύριο λόγο απο την επίδραση του νερού της βροχής και το 80% της διάβρωσης πραγματοποιείται το πρώτο φθινόπωρο.

 

 

Το νερό της βροχής επιδρά με δύο διαφορετικούς τρόπους:
 1. Με την ασπόσπαση διαφόρων σωματιδίων απο το μητρικό πέτρωμα
 2. Με την παράσυρσή τους

 

Η επίδραση της πρώτης δράσης λειτουργεί με την κινητκή ενέργεια των σταγόνων της βροχής που πλήττουν το έδαφος καθώς και με την κινητκή ενέργεια του νερού που δεν απορροφήθηκε απο το έδαφος και κινείται στην επιφάνεια με μορφή απορροής. Η δεύτερη δράση προκαλείται κατ'εξοχήν απο την απορροή.
Η βλάστηση που καλύπτει μια εδαφική επιφάνεια ασκεί σταθεροποιητκή δράση πάνω σε αυτήν με τους παρακάτω τρόπους:

 

 • Παρεμβαίνει προστατευτικά μειώνοντας την επίδραση του ηλίου, του αέρα και της βροχής οπότε μειώνει την επιφανειακή υγρασία καθώς και την εξάτμιση του νερού.
 • Αμβλύνει τα φαινόμενα απορροής με την συγκράτηση διαφόρων φυτικών υπολειμμάτων τα οποία με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε χούμο το οποίο ενεργοποιεί το έδαφος προς όφελος της βλάστησης.
 • Το ριζικό σύστημα των φυτών συγκρατεί το επιφανειακό έδαφος και ουσιαστκά συμβάλλει στην προστασία απο την επιφανειακή διάβρωση. Άρα, στις επιφάνειες που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διάβρωσης προτείνεται η εγκατάσταση χλοοτάπηταμε την μέθοδο της υδροσποράς.

 

Με την υδροσπορά, το πρανές ψεκάζεται με ειδικό μείγμα που περιλαμβάνει σπόρους (ενδημικά είδη της περιοχής, προσαρμοσμέναστο περιβάλλον της περιοχης επέμβασης), οργανικά εδαφοβελτιωτικά, λίπασμα, κυτταρίνη κτλ. Μέσα σε λίγες ημέρες τα φυτά ριζοβλαστούν. Η υδροσπορά χρησιμοποιείται όταν οι προς εκτέλεση επιφάνειες είναι πολύ μεγάλες ή μη εφαρμόσιμη η παραδοσιακή μέθοδος σποράς. Η υδροσπορά είναι μία γρήγορη, αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος για την εδραίωση καινούριας βλάστησης.
Με την εγκατάσταση του χλοοτάπητα επιτυγχάνεται η προστασία των πρανών απο την επιφανειακή διάβρωση με:
 • Την μείωση της έντασης της πρόσπτωσης της βροχής.
 • Την ενίσχυση του εδάφους με την δράση των ριζών που συνδέουν τα εδαφικά υλικά.
 • Την επιβράδυνση της ταχύτητας του ανέμου.
 • Την ελάττωση της επιφανειακής ξήρανσης του εδάφους.
 • Αποκατάσταση του αισθητικά τραυματισμένου τοπίου.

 

Μερικές απο τις εφαρμογές τις υδροσποράς είναι οι κάτωθι:

 

 • Αεροδρόμια, λατομεία, φράγματα, γκόλφ, ορυχεία, χύτα, αμμόλοφοι, ποτάμια, χείμαρροι.
 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy