Η εταιρία NaQuaTec έχει καθιερωθεί στον Ελλαδικό χώρο ως μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις στα έργα αποκατάστασης διαταραγμένου περιβάλλοντος.

 

 

 

Όπου η φύση έχει τραυματιστεί η NaQuaTec αναπτύσσει μεθόδους και πρωτοποριακές τεχνικές με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

Σεβόμενοι τις ανάγκες του περιβάλλοντος, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ξεκινώντας από μία απλή επίσκεψη στην περιοχή ενδιαφέροντος, στην ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής έως και την τελική κατασκευή δίνοντας την ίδια σημασία σε όλα τα έργα ανεξάρτητα προϋπολογισμού και γεωγραφικής θέσης.

 

Η NaQuaTec βασίζοντας την δύναμή της στο εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, αναπτύσσει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς αναλαμβάνοντας παράλληλα ηλεκτρομηχανολογικά και οικοδομικά έργα.

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy