ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

 

Σε πρανή που η κλήση είναι μεγαλύτερη απο 1:1 ή σε επιφάνειες που παρουσιάζουν μεγάλες διαβρωσιμότητες, προτείνεται η προστασία τους με γεώπλεγμα γιούτας. Τα γεωπλέγματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι οικολογικά, κατασκευασμένα 100% απο φυτικά υλικά (γιούτα) και αποδομήσιμα. Ο ρόλος τους είναι διπλός. Αφενός συγκρατούν το επιφανειακό έδαφος του πρανούς, αφετέρου παρέχουν ένα ευνοϊκό μικροπεριβάλλον (συγκράτηση υγρασίας, σκίαση, λίπασμα όταν αποδομηθούν) για τους σπόρους και τα φυτά που θα φυτρώσουν στο χώμα που θα συγκρατηθεί απο το πλέγμα. Η κάλυψη των πρανών μπορεί να γίνει με γεωύφασμα απο γιούτα του οποίου το βάρος να κυμαίνετε απο 220 gr/m2 μέχρι 740 gr/m2 ανάλογα με τις επιτόπου συνθήκες. Για την αγκύρωση του γεωπλέγματος θα χρησιμοποιηθούν ειδικά μεταλλικά δίχαλα. Σε δεύτερο στάδιο εκτελείται η υδροσπορά.

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy