ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Το πράσινο δεν δύναται να διατηρηθεί για πολύ εάν δεν ακολουθηθεί πρόγραμμα συντήρησης. Βοηθάμε τους πελάτες μας να προστατέψουν την επένδυσή τους παρέχοντας προγράμματα συντήρησης αξιόπιστα και κατανοητά με μεγάλη συνέπεια και υψηλές προδιαγραφές λειτουργικότητας.

 

Η διάρκεια εφαρμογής των καλλιεργητικών εργασιών και οι επαναλήψεις εφαρμογής τους είναι συνάρτηση του είδους των φυτών, των εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών και ακόμα και του χρόνου που επιθυμούμε να έχουμε το επιθυμητό ύψος.

 

Έχουμε την δυνατότητα μέσω των κινητών μας συνεργείων να σας προτείνουμε λύσεις μικρής ή μακράς διάρκειας ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις. με αυτόν το τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε την συντήρηση στα δικά σας οικονομικά δεδομένα. Μικρής διάρκειας συντηρήσεις σας δίνουν την δυνατότητα να μπορείτε να σταματήσετε όποτε θέλετε. Εναλλακτικά μπορείτε να επωφεληθείτε απο τα πιο οικονομικά μακράς διάρκειας συμβόλαια και να έχετε όπως εσείς επιθυμείτε τον περιβάλλον σας χώρο σε μόνιμη βάση. Οι προτάσεις μας θα βασίζονται σε ετήσια συντήρηση.

 

          

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy