Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να σας προμηθεύσει απο μία σειρά προϊόντων που θα σας βοηθήσουν για την αποτελεσματική αποκατάσταση των χώρων σας.

 


ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑΣ

  • Μείγμα σπόρων - Πιστοποιημένο μείγμα σπόρων, με είδη προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής επέμβασης. Τα είδη των φυτών επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους στην προστασία από την διάβρωση (βαθύ ριζικό σύστημα, δυνατότητα κάλυψης μεγάλης επιφάνειας, εύκολο "αδέλφωμα" κτλ.)
  • Οργανικό βελτιωτικό εδάφους - Βελτιώνει την δομή του εδάφους. Είναι 100% φυτικό υλικό και περιέχει βακτήρια, έτσι ώστε να ενεργοποιεί την ζωή στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο, το ριζικό σύστημα των φυτών αναπτύσσεται πιο εύκολα. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις πτωχών εδάφων. Περιέχει 3% οργανικό άζωτο, 75% οργανική ουσία, καθώς και ιχνοστοιχεία.
  • Οργανικός σταθεροποιητής εδάφους - Έχει την δυνατότητα να κατακρατά την υγρασία. Περιέχει επίσης βακτήρια, είναι εντελώς αβλαβής για το περιβάλλον και δρα επίσης σαν βελτιωτικό εδάφους.
  • Κυτταρίνη (ξυλοπολτός)- ο ξυλοπολτός που επιλέγουμε περιέχει ίνες μεγάλου μήκους και έχει μεγάλη υγροσκοπικότητα. Χρησιμοποιούμε καθαρή κυτταρίνη που προέρχεται μόνο από μηχανική κατεργασία. Έτσι το προϊόν είναι φιλικό στο περιβάλλον, σε αντίθεση με την κυτταρίνη που παράγεται με χημική κατεργασία (ενώσεις χλωρίου κτλ).
    Ο ξυλοπολτός είναι ωφέλιμος κυρίως κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης των φυτών. Δημιουργεί ένα μικροκλίμα, κατακρατώντας την υγρασία. Αργότερα, με την αποδόμησή του χρησιμεύει σαν λίπασμα. Δρα συνεργατικά με τον σταθεροποιητή εδάφους.
  • Οργανικό λίπασμα - Το λίπασμα αυτό περιέχει μικρές ποσότητες ανόργανων στοιχείων, ενώ αντίθετα περιέχει περισσότερο από 50% οργανική ουσία, φυτικής προέλευσης. Είναι επίσης εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Cu, Mn, B). Για παράδειγμα μόνο το 20% του περιεχόμενου αζώτου είναι αμμωνιακό, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι οργανικό άζωτο. Είναι λίπασμα σταδιακής διάσπασης. Έχει την ιδιότητα να τροφοδοτεί το έδαφος με θρεπτικά συστατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διασπάται σε 2 χρόνια περίπου. Επειδή η διάσπασή του γίνεται σε αργό ρυθμό, το φυτό έχει την ευκαιρία να προσλαμβάνει όλα τα θρεπτικά στοιχεία και έτσι αποφεύγεται η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, πράγμα που συμβαίνει τακτικά, όταν χρησιμοποιούνται αμιγώς χημικά λιπάσματα.
  • Κόλλα - Συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση των σπόρων επάνω στο πρανές. Είναι 100% φυτική από συμπυκνωμένα φύκια.

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy