ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Προτείναμε λύσεις και εκτελέσαμε εργασίες συγκράτησης κεκλιμένων επιφανειών σε επιφάνειες συνολικής έκτασης 400.000m 2 . Σχεδιάσαμε και εγκαταστήσαμε το αρδευτικό σύστημα των ανωτέρω επιφανειών. Αναλάβαμε την συντήρηση του έργου (κουρέματα, λίπανση, ψεκασμοί).

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy