Π.Α.Θ.Ε.
Έργο αλμυρού μήκους 19 km

 

 

  • Μελέτη άρδευσης δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου
  • Εγκατάσταση 100.000 m σωληνώσεων δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου
  • Μελέτη φύτευσης
  • Εγκατάσταση 200.000 δένδρων και θάμνων
  • Συντήρηση του έργου για δύο χρόνια από την τοποθέτηση και του τελευταίου φυτού
  • Το έργο είναι σε εξέλιξη

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy