ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΝ

 

Για να αποκατασταθούν βραχώδη πρανή ανεξαρτήτως κλήσεως, εφαρμόζεται η μέθοδος της τεχνητής γήρανσης, με ή χωρίς την προσθήκη σπόρων. Με αυτή την μέθοδο ο βράχος ψεκάζεται με ένα μείγμα το οποίο αποτελείται από ειδικές οργανικές και φυσικές χρωστικές ουσίες, σταθεροποιητή, καθώς και νερό του οποίου η ποσότητα εξαρτάται από την απόχρωση χρώματος που θέλουμε να πάρουμε.

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το μείγμα αυτό εναρμονίζεται πλήρως με την κοινοτική οδηγία 67/548/ EEC , 88/379 /EEC και 93/18/EEC , είναι τελείως φιλικό στο περιβάλλον και μη τοξικό και δεν έχει καμία σχέση με άλλες μεθόδους τεχνητής οξείδωσης, οι οποίες περιέχουν βαρέα μέταλλα… Σε σύντομο χρονικό διάστημα η περιοχή επέμβασης παίρνει όψη μιας παλαιάς τομής. Η απόχρωση εναρμονίζεται πλήρως με αυτήν που έχουν οι βραχώδεις επιφάνειες της γύρω περιοχής (υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο ένα μεγάλο εύρος χρωματολογίου). Σε περίπτωση ύπαρξης λεπτόκοκκου υλικού (π.χ. σε σχισμές του βράχου), το μείγμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με σπόρους οι οποίοι, φυτρώνοντας, θα δώσουν μια πιο φυσική όψη στην επιφάνειες της βραχώδους τομής. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε οποιονδήποτε τύπο υποστρώματος. (ασβεστόλιθο, γρανίτη, κτλ), καθώς επίσης και πάνω σε τεχνητές κατασκευές (σκυρόδεμα, Gunite κτλ).

 

Παρέχουμε 100% εγγύηση τόσο για την επιτυχία της σωστής απόχρωσης καθώς και για το μη αποχρωματισμό με την πάροδο του χρόνου.

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy