ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

  • Εγκατάσταση δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου άρδευσης.
  • Συγκράτηση πρανών με χρήση γιούτας και εφαρμογή υδροσποράς.
  • Εγκατάσταση φυτών.

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy