ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ

 

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε έργα που γίνεται προσπάθεια συγκράτησης χωμάτων, όπως σε πρανή με κλίσεις. Η διάβρωση του εδάφους σε κεκλιμένες επιφάνειες (όπου η φύτευση δεν μπορεί κατά τα πρώτα κυρίως στάδια να διενεργηθεί ή να είναι αποτελεσματική, αντιμετωπίζεται με την αγκύρωση τρισδιάστατου γεωπλέγματος. Ακολουθεί τοποθέτηση χώματος και υδροσποράς.

 

Το δίκτυ αυτό επιτρέπει την βλάστηση μέσα από την διάτρητη επιφάνεια ενώ συγκρατεί το χώμα και το προστατεύει από την διάβρωση. Η ρίζα των φυτών διαπερνά το δίχτυ σταθεροποιώντας το έδαφος και συγκρατώντας όλη την επιφάνεια του πλέγματος στην θέση του λειτουργώντας ώς άγκιστρο.

 

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΠΑΧΟΣ

>>10mm

ΒΑΡΟΣ

150-950gr/m2

 

 

 

 

ΓΕΩΚΥΨΕΛΕΣ

 

Υπάρχουν πολλών μορφών και σχημάτων γεωκυψέλες. Συνήθως αποτελούν ρομβοειδή συστήματα κατακράτησης χωμάτων για περιπτώσεις εδαφών με επικλινής επιφάνειες.

 

Εφαρμόζονται συνήθως σε επικλινή βραχώδη ή ημιβραχώδη πρανή που πρέπει να φυτευτούν και έχουν σημαντική κλίση και δεν κρατούνται οι φυτικές γαίες απο μόνες τους .

 

 

 
© NAQUATEC 2005, Hosted by Privacy Policy